Quảng cáo
Weblinks
Lượt truy cập
929157
Dịch vụ bảo trì máy tính, máy in
 
 

1.      Máy chủ ( Server ):

- Vệ sinh và kiểm tra toàn bộ phần cứng.

- Kiểm tra và đảm bảo các dịch vụ mạng được cài đặt và họat động ổn định (DNS, DHCP…).

- Kiểm tra hệ thống bảo mật.

- Phân quyền lại hệ thống theo yêu cầu của khách hàng.

- Kiểm tra, loại trừ virus và cập nhật phần mềm chống virus (nếu có).

2.      Máy tính ( Desktop, Laptop ):

        - Vệ sinh và kiểm tra toàn bộ phần cứng của của máy tính.

- Kiểm tra hệ điều hành, driver của các máy tính và thiết bị.

- Kiểm tra và đảm bảo việc khai thác và chia sẻ tài nguyên trên mạng giữa các máy tính.

- Kiểm tra, loại trừ virus và cập nhật phần mềm chống virus (nếu có).

3.      Máy in :

- Vệ sinh và kiểm tra toàn bộ phần cứng của các máy in.

- Kiểm tra và cập nhật driver đúng cho các máy in.

- Kiểm tra và đảm bảo việc khai thác và chia sẻ tài nguyên trên mạng giữa máy in và các máy tính.

4.      Hệ thống mạng:

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống dây cáp mạng và thực hiện việc đo test tất cả các dây cáp và đầu bấm để đảm bảo việc truyền dẫn tín hiệu của các node mạng đạt yêu cầu.

- Kiểm tra sự họat động của các thiết bị Switch, Hub, Router…

Copyry@2011 NSG. Developed by