Quảng cáo
Weblinks
Lượt truy cập
938232

Cung cấp các dịch vụ gia công chất lượng cao cho khách hàng, bao gồm: Phát triển ứng dụng, gia công các thành phần, nhập liệu và chuyển đổi dữ liệu điện tử từ nhiều nguồn khác nhau, chuyển đổi hồ sơ, cơ sở dữ liệu sang nguồn mới theo tiêu chuẩn của ngành, tích hợp dữ liệu, nhập liệu từ xa, ...

Các dịch vụ :

 1. Gia công các thành phần (modul) cho các ứng dụng.
 2. Khách hàng có thể đặt hàng chúng tôi gia công từng thành phần riêng rẽ của các ứng dụng trên các nền tảng công nghệ khác nhau.
 3. Bảo trì và nâng cấp các ứng dụng hiện hành.
 4. Nhận dịch vụ bảo trì các ứng dụng, nâng cấp các ứng dụng sẵn có của khách hàng.
 5. Phát triển các ứng dụng trực tuyến.
 6. Phát triển các ứng dụng trực tuyến trên nền internet với các ngôn ngữ .NET, PHP, Java.
 7. Bản địa hóa và tùy biến hóa chức năng cho các ứng dụng
 8. Bản địa hóa các ứng dụng sẵn có của khách hàng. Tùy biến, điều chỉnh các chức năng của các ứng dụng sẵn có cho phù hợp với điều kiện, nhu cầu của khách hàng.
 9. Kiểm tra lỗi - thử nghiệm các ứng dụng.
 10. Kiểm tra lỗi, chạy thử nghiệm các ứng dụng cho khách hàng với các quy trình chuẩn, đảm bảo chất lượng cho sản phẩm.
 11. Phát triển các ứng dụng trọn gói.
 12. Gia công các ứng dụng theo phân tích thiết kế sẵn có, theo yêu cầu sẵn có của khách hàng.
 13. Chuyển đổi dữ liệu - tái cấu trúc các ứng dụng
 14. Chuyển đổi dữ liệu cho các ứng dụng, cập nhật dữ liệu cho các ứng dụng.
Copyry@2011 NSG. Developed by